Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Tin : HẠN CUỐI NỘP BÀI GIỮA KÌHạn cuối nộp bài giữa kì là vào ngày 30-6-2016.
- Môn thầy Châu Minh Hùng : Gửi trực tiếp vào email của Thầy
- Môn của thầy Trần Văn Phương và thầy Nguyễn Diên Xướng : In trên giấy A4, đóng tập và liên hệ nộp cho Vũ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét