Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

TB : THỜI GIAN DỰ KIẾN NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN


Thời gian dự kiến Bảo vệ luận văn:
   - Từ 19 đến 20.09.2015
   - Hoặc từ 26 đến 27.09.2015

Thời gian dự kiến nộp luận văn:
   - Nộp trước ngày bảo vệ 01 tháng
   - Nộp về Phòng Sau đại họcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét