Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

THÔNG BÁO BỔ SUNG VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUÂN VĂN


        Những học viên có bài báo khoa học được đăng chú ý photo Bìa + Mục lục + Nội dung bài báo, kẹp vào Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ, nộp cho Phòng Đào tạo Sau đại học.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét