Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Thông báo : THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP CH VĂN 16


Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam của lớp Cao học Văn học Việt Nam K16 sẽ được diễn ra 
- Vào các ngày 19 và 20 - 9 - 2015
- Tại phòng 78 (Tòa nhà 15 tầng)
Xin trân trọng kính báo.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét