Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

THÔNG BÁO NỘP QUỸ LỚP KÌ 3Ban Cán sự xin thông báo cùng cả lớp : Quỹ lớp Học kì 3 (năm học 2014-2015) thu đợt 1 là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Nộp trực tiếp cho Thủ quỹ. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét